tennguoidepnhat.net
Hà Nội 12 ngày đêm – Bản Anh hùng ca Máu và Hoa
LTS: Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, giành độc lập tự do cho dân tộc – tổ tiên ta, cha ông ta đã làm nên biết bao chiến công hiển hách. Những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa hiển hách còn đ…