tennguoidepnhat.net
Cán cân quân sự trong chiến dịch ĐBP trên không (kỳ 1)
Linebacker II là cuộc tập kích đường không chiến lược của quân đội Mỹ vào miền bắc Việt Nam, với âm mưu “đưa miền bắc Việt Nam trở về thời kì đồ đá”. Đây là bước phiêu lưu quân sự lớn nhất của tập …