tennguoidepnhat.net
70 tham luận mới về chiến thắng B-52
(ĐVO) Với ý nghĩa, tầm vóc to lớn của chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không, dựa trên thông báo số 92-TB/TW và Đề án tổ chức kỷ niệm 40 năm “chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ t…