tennguoidepnhat.net
Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Sức mạnh của niềm tin và hy vọng
“Hai bài hát ra đời trong 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không, tôi viết lúc ấy là để nói lên tình cảm của mình là chính, nhưng đồng thời nó cũng rất hòa nhập với tình cảm của người dân Hà Nội lúc …