tennguoidepnhat.net
Gắn kết nhân chứng với bảo tàng
Chương trình “Bảo tồn nhân chứng B-52” QĐND – Bảo tàng Phòng không – Không quân (PK-KQ) là một trong những bảo tàng đầu tiên trong cả nước triển khai chương trình “Bảo tồn nhân ch…