tennguoidepnhat.net
Ký ức 12 ngày hoa – lửa
Những ngày này cách đây 40 năm, người dân thủ đô Hà Nội đã sống trong không khí hào hùng của trận Điện Biên Phủ trên không. Ký ức về những ngày ấy vẫn sống động trong nhiều người. Chiến dịch rải th…