tennguoidepnhat.net
Tuổi trẻ can trường
12 NGÀY ĐÊM CẢM TỬ (**) Trắc thủ Nghiêm Xuân Danh và phi công Vũ Xuân Thiều là hai anh hùng tiêu biểu trong chiến dịch 12 ngày đêm được Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tạc tượng đồng. Cả hai người đề…