tennguoidepnhat.net
Kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”: Trận quyết chiến lịch sử
Xác B.52 trên hồ Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. “Chiến thắng B.52 trên bầu trời thủ đô Hà Nội đã trở thành trận quyết chiến lịch sử, thật sự là một “Điện Biên Phủ trên không” – Thượng tướng …