tennguoidepnhat.net
Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không – Bài 1: Đòn cân não của Mỹ
Lưới lửa của Đại đội 2, Đơn vị quyết thắng pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô bắn rơi máy bay Mỹ. Ảnh: T.L “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” đã trở thành thành ngữ tự hào của dân tộc sau trận chiến …