tennguoidepnhat.net
Công bố nhiều hiện vật về chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”
Hàng chục hiện vật lần đầu tiên được công bố về 12 ngày đêm Mỹ đưa B.52 đánh phá Hà Nội năm 1972 đã ra mắt người xem tại Bảo tàng Lịch sử quân sự VN, trong triển lãm chuyên đề “Hà Nội – Điện Biên P…