tennguoidepnhat.net
Sức mạnh chính trị – tinh thần trong chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”
(ĐCSVN) – Trong lịch sử nước Mỹ, các thế hệ con cháu của họ sẽ vẫn phải khắc khoải khi đọc những trang viết buồn vì cuộc chiến tranh xâm lược đẫm máu, phi nhân tính ở Việt Nam, và chắc chắn s…