tennguoidepnhat.net
Trung tướng Phạm Tuân: “Máy bay Mỹ không dễ bắn trúng ta!”
(Dân trí) – “Cất cánh lên trời lần nào tôi cũng gặp rất nhiều máy bay F4, F11 của Mỹ quần đảo bảo vệ B52. Nhiều lần tôi thấy tên lửa địch bắn sáng rực. Thế nhưng họ bắn trúng vào tôi không dễ…