tennguoidepnhat.net
Sống động hình ảnh Hà Nội của một “thời đạn bom”
Vào những ngày cuối năm cách nay 40 năm trước, quân và dân Thủ đô đã anh dũng tạo nên chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không chấn động địa cầu, tạo ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng c…