tennguoidepnhat.net
Những chứng nhân lịch sử – Phố Khâm Thiên – “Máu và hoa” một thuở
Những chứng nhân lịch sử – “Hồ B52” – Nơi lũy thép làng hoa LTS: Dù 40 năm đã trôi qua, trận “Điện Biên Phủ trên không” với 12 ngày đêm kiên cường của quân và dân Hà Nội vẫn được nhắc n…