tennguoidepnhat.net
Binh chủng đặc biệt- Kỳ 1: Thông tin nhanh hơn B52
Binh chủng đặc biệt – kỳ cuối: “Cần ngay tin, ảnh tố cáo tội ác Mỹ” LTS: Có thể nói, thắng lợi của “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” mùa đông năm 1972 là thắng lợi của sức mạnh toàn d…