tennguoidepnhat.net
Những trận địa lửa giữ bầu trời Hà Nội: Kỳ 1
Nỗi khiếp đảm của siêu pháo đài bay Trận địa của những chiến sỹ sao vuông 12 ngày đêm khói lửa trong trận chiến Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không với chiến thắng vang dội bắn rơi 81 máy bay các loạ…