tennguoidepnhat.net
Những bí ẩn của Chiến tranh không quân Việt Nam trong Chiến dịch Linebacker II năm 1972 (Phần 2)
QĐND – Với không gian thu hẹp của chiến trường Miền Bắc Việt Nam, với gần 4000 máy bay bị tổn thất, có thể nói: Người Mỹ đã thua trên bầu trời Miền Bắc Việt Nam… Nguyên nhân chết người …