tennguoidepnhat.net
Diễn biến Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” năm 1972
“Sớm muộn đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra ném bom Hà Nội rồi có thua mới chịu thua. Chú nên nhớ trước khi đến Bàn Môn Điếm ký hiệp định đình chiến ở Triều Tiên, Mỹ đã cho không quân hủy diệt Bình Nh…