tennguoidepnhat.net
Đêm 28-12-1972: Địch nao núng, không quân và tên lửa tiếp tục lập công
Nhật ký Chiến thắng B-52 QĐND Online – Ngày 28-12-1972, địch huy động lực lượng lớn máy bay chiến thuật gồm 131 lần chiếc đánh vào các trận địa tên lửa của các tiểu đoàn: 57, 77, 78. Pháo phòng khô…