tennguoidepnhat.net
“Công tử” cũng bị tóm
QĐND – Trong những chiến dịch phá hoại miền Bắc, không quân Mỹ thường sử dụng loại máy bay trinh sát điện tử và gây nhiễu EB66. Phi công và nhân viên quân sự Mỹ khi được “cưỡi” EB66 đi vào dò…