tennguoidepnhat.net
“Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972 – Đòn đánh cuối cùng buộc Mỹ ký Hiệp định Pa-ri
Bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam QĐND -Bước sang năm 1972, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam có bước phát triển mới. Ở miền Nam, với cuộc tiến công chiến lược trên 3 hướng chiến t…