tennguoidepnhat.net
Điện Biên Phủ trên không – Kỳ 1: “Quân cờ” và “người chơi cờ”
Báo chí Mỹ gọi Linebacker II – mật danh của cuộc tập kích chiến lược vào Hà Nội trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972 – là “Cuộc ném bom mùa Giáng sinh”. Nhân dân Việt Nam và nhân lo…