tennguoidepnhat.net
Cuộc chiến với “bóng ma đêm” AC-130 trên Trường Sơn
QĐND – Ở chiến trường Trường Sơn, từ cuối năm 1970, không quân Mỹ đã nâng cường độ đánh phá ác liệt bằng không quân lên mức độ cao nhất có thể. Để ngăn chặn tuyến chi viện chiến lược cho các …