tennguoidepnhat.net
Âm vang Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”
QĐND – Màn sử thi nghệ thuật âm vang “Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” gồm hai phần: “Linh thiêng – Hà Nội, mặt đất, bầu trời” và “Chiến thắng Hà Nội – Đ…