tennguoidepnhat.net
Ngày 30-12-1972: Chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” thắng lợi
Ngày này 40 năm trước QĐND – Lúc 7 giờ sáng ngày 30-12-1972 (giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Ri-sác Ních-xơn ra lệnh ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và họp lại Hội nghị Pa-ri về Việt Nam. Cuộc…