tennguoidepnhat.net
“Đầu sỏ “52” nát mặt dày”
Cuộc sống – Trang viết QĐND – Chiến công của quân và dân ta trong 12 ngày đêm “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” làm nức lòng bạn bè quốc tế và tạo môi trường để các nhà văn, nhà…