tennguoidepnhat.net
Văn hóa dân tộc – “vũ khí bí mật” làm nên chiến thắng (*)
QĐND – Tháng 12-2012 chúng ta kỷ niệm trọng thể 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Chiến thắng này là khúc tráng ca bất tử của thời đại, nó kết tinh và tỏa sáng nhi…