tennguoidepnhat.net
Tưởng nhớ tới nạn nhận trong chiến dịch 12 ngày đêm
QĐND – Sáng 26-12, tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên (phố Khâm Thiên-Hà Nội), chứng tích lịch sử của 12 ngày đêm Chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, thành phố Hà Nộ…