tennguoidepnhat.net
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Thăm Bảo tàng Chiến thắng B-52 (xem Clip)
QĐND Online – “…Chúc Bảo tàng Chiến thắng B-52 tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình để góp phần làm cho ý chí quật cường, sáng tạo và sự bình tĩnh của nhân dân Thủ đô trước những thách th…