tennguoidepnhat.net
Nhiều ấn phẩm đặc sắc kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”
QĐND Online-Hàng loạt các ấn phẩm đặc sắc mang giá trị lịch sử đã được phát hành trong dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”. Các ấn phẩm này đã một lần nữa khẳng định tầ…