tennguoidepnhat.net
Người chỉ huy kíp chiến đấu hạ gục “pháo đài bay” giữa lòng Hà Nội
QĐND – Trong chúng ta, chắc chắn không ít người đã có dịp được thấy phần thân máy bay hiện đang nằm ở hồ Hữu Tiệp (làng hoa Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) và một bộ phận động cơ của nó được trưng…