tennguoidepnhat.net
Ngày 28-12-1972: Phi công Vũ Xuân Thiều xuất kích, lập công
Ngày này 40 năm trước QĐND – Trước những chiến công của Quân chủng Phòng không-Không quân và của quân và dân Hà Nội, Hải Phòng và các địa phương miền Bắc, ngày 28-12-1972, Chủ tịch nước Tôn Đ…