tennguoidepnhat.net
Tìm người trong ảnh
QĐND Online – Trong 12 ngày đêm năm 1972, những trận ném bom B52 của đế quốc Mỹ đánh phá Hà Nội khiếm phố Khâm Thiên bị tàn phá rất nặng nề, gây tổn thất lớn về người và của. Hai em bé trong …