tennguoidepnhat.net
Sản xuất kịp thời đạn tên lửa phục vụ chiến dịch
Bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam QĐND – “Qua hai trận chiến đấu chống máy bay B-52 vào đêm 18 và 19-12-1972, các đơn vị tên lửa bảo vệ Thủ đô Hà Nội gặp khó khăn là thiếu đạn tên lửa nghiêm trọng”.…