tennguoidepnhat.net
Ngày 23-12-1972: Máy bay B-52 không vào đánh Hà Nội, Hải Phòng
Ngày này 40 năm trước QĐND – Ngày 23-12-1972, Không quân Mỹ thay đổi chiến thuật, sử dụng B-52 hoạt động ra xa Hà Nội, Hải Phòng; dùng máy bay chiến thuật giả đội hình B-52 để phân tán sự chỉ…