tennguoidepnhat.net
Đỉnh cao của hiệp đồng
Bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam QĐND – Tôi đã nghe nói nhiều về sự “ăn ý” của kíp chiến đấu đánh B-52, nhưng phải đến khi được các tiểu đoàn trưởng, các sĩ quan điều khiển, các trắc thủ của một số…