tennguoidepnhat.net
Công an nhân dân góp phần xứng đáng vào Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”
QĐND – Đúng vào những ngày này cách đây 40 năm, từ ngày 18 đến 29-12-1972, đế quốc Mỹ đã cho máy bay chiến lược B-52 và các loại máy bay chiến thuật trút hơn 100 nghìn tấn bom xuống Hà Nội, H…