tennguoidepnhat.net
Chuẩn bị mọi mặt, chủ động bước vào chiến dịch
Ngày này 40 năm trước LTS. Nhân kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12-1972/12-2012), bắt đầu từ hôm nay, Báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục “Ngày này 40 năm trước” để cu…