tennguoidepnhat.net
Từ nhận định sáng suốt đến kỳ tích trên bầu trời Hà Nội (kỳ 1)
Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”: QĐND Online – Ngày 19-7-1965, khi đến thăm một Trung đoàn pháo cao xạ của Sư đoàn Phòng không Hà Nội, Bác Hồ đã căn dặn: “Dù đế quốc Mỹ có lắm s…