tennguoidepnhat.net
Đỉnh cao nghệ thuật tác chiến của Không quân nhân dân Việt Nam
QĐND Online – “Đánh thắng cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ cuối tháng 12-1972 là đỉnh cao về nghệ thuật tác chiến của Không quân nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ”, …