tennguoidepnhat.net
Đêm 18-12-1972: B-52 tan xác khi vừa mò vào Hà Nội
Nhật ký Chiến thắng B-52 QĐND Online – LTS: Cách đây vừa tròn 40 năm, ngày 18-12-1972, đế quốc Mỹ mở đầu cuộc tập kích đường không chiến lược 12 ngày đêm vào Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh, thành ph…