tennguoidepnhat.net
Đã là người Việt Nam đều phải chiến đấu giữ nước
QĐND Online – Ký ức về trận chiến 12 ngày đêm oanh liệt trên bầu trời Hà Nội cuối năm 1972 lại dần hiện về qua từng câu chuyện, từng lời kể của các thân nhân gia đình liệt sĩ trong buổi gặp mặt các…