tennguoidepnhat.net
Chiến thắng của sự kết hợp thiên thời, địa lợi, nhân hòa
Bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam QĐND – Bốn mươi năm đã trôi qua, nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu về “Điện Biên Phủ trên không” đã tổng kết, đúc rút thành các bài học được công bố…