tennguoidepnhat.net
Bản lĩnh, trí tuệViệt Nam: Biểu tượng rực rỡ của nghệ thuật quân sự Việt Nam
QĐND – Thắng lợi của Chiến dịch Phòng không (CDPK) Hà Nội, Hải Phòng tháng 12-1972 tạo bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau 12 ngày đêm chiến đấu ngoan cường, d…