tennguoidepnhat.net
Tôn vinh đơn vị làm nhiệm vụ đấu tranh thi hành Hiệp định Paris
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn đại biểu Quân sự Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Đoàn đại biểu Quân sự Chính phủ Cách mạng lâm …