tennguoidepnhat.net
Gắn biển ngôi nhà trong đàm phán Hiệp định Paris
(VOV) – Ngôi nhà số nhà 49, nay là số nhà 17 phố Cambacérès, Verrières-le-Buisson là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm về Hiệp định Paris. Tôn vinh đơn vị làm nhiệm vụ đấu tranh thi hành Hiệp định Pa…