tennguoidepnhat.net
Đánh giá kết quả triển khai các hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”
QĐND Online – Sáng 3-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Tru…