tennguoidepnhat.net
Biến “không thể” thành “có thể” và giành chiến thắng
QĐND – “Vượt không” là yêu cầu luyện tập của Bộ đội Không quân Việt Nam nhằm giải quyết các vấn đề về kỹ thuật, biến cái “không thể” thành “có thể” là dùng máy b…