tennguoidepnhat.net
Bí mật về hệ thống radar trong chiến dịch 12 ngày đêm
Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không: (VOV) -Mỹ tự tin vào hệ thống sóng điện từ gây nhiễu của B52 khiến hệ thống radar của chúng ta không thể phát hiện, nhưng chúng đã nhầm… 40 năm Chiến thắn…