tennguoidepnhat.net
Bệ phóng tên lửa diệt B-52
Hiện vật biết nói QĐND – Tham quan khu lưu niệm của Trung đoàn 261 (Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân), chúng tôi đặc biệt quan tâm tới một bệ phóng tên lửa được trưng bày ở vị t…